top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Omnia Kreatif olarak, ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunabilmek ve ziyaretçi deneyimini iyileştirmek amacıyla kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleyeceğiz:

 • Ziyaretçilerimizin sitemizi ziyaret ederken kimliklerinin doğrulanabilmesi ve güvenli bir şekilde ziyaret edebilmesi

 • Ziyaretçilerimizin sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmesi

 • Ziyaretçilerimize sitemiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılması

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için Omnia Kreatif tarafından iş ortaklarımızla, hizmet aldığımız üçüncü kişilerle ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, sitemizi ziyaretiniz sırasında otomatik olarak çerezler aracılığıyla toplanmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleştirdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, sitemizi ziyaretinizin süresini, hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi ve hangi bilgileri görüntülediğinizi belirlemek için kullanılır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanız bulunmaması halinde, çerezlerden elde edilen kişisel verileriniz, sitemizi ziyaretinizin güvenliğini sağlamak ve sitemizin işlevselliğini artırmak amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca saklanacak ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler ile uyumlu olarak saklandıktan sonra silinecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri:

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bu kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için Omnia Kreatif ile hello@omniakreatif.com adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.

KVKK Uyarısı:

Omnia Kreatif olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde muhafaza etmek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© Copyright
bottom of page